Ročenka Cocker Clubu CZ

Vážení přátelé,

na členské schůzi bylo odsouhlaseno, že bude vydán první ročník Ročenky Cocker Clubu CZ.

Možnosti prezentace své chovatelské stanice nebo i jednotlivých psů najdete v přiloženém dokumentu. Je možné prezentovat i Váš obchod s chovatelskými potřebami, salon na úpravu srsti, případně další služby spojené s chovem psů.

Prostor na stránce vyhrazený pro Vaši inzerci je 124 mm (šířka) a 164 mm (výška). Kontaktní údaje dodávejte dle náhledu stránky viz přiložený soubor. Název chovné stanice (nebo jméno prezentovaného psa) může mít maximální rozsah textu 50 znaků.

Při zasílání podkladů napište prosím, ze kterého navrhovaného schemata stránky si přejete vycházet (viz varianyt A – E na straně 2 přiloženého dokumentu), pokud by Vám žádný z návrhů nevyhovoval, přiložte vlastní návrh rozložení obsahu na stránce. Fotky zasílejte v tiskové kvalitě (300 dpi) v přibližné velikosti vybrané šablona 1:1, označené jménem psa dle rodokmenu, s jasnými instrukcemi, ke kterému textu foto patří. Texty zasílejte ve formátu MS Word.

Veškeré soubory, které chcete zveřejnit zasílejte v jednom e-mailu na adresu skarkova.z@gmail.com. Jednotlivé stránky budou po zpracování Vašich podkladů zaslány zpět na Váš e-mail ke korektůře.

Podklady zasílejte nejpozději do 11.12.2015

Cena za 1 barevnou stranu je 350,- Kč pro členy klubu. Prezentace pro nečlena klubu je 450,- Kč. Každý kdo bude v ročence prezentovat obdrží jeden výtisk zdarma. Cena pro zájemce, kteří nebudou v ročence prezentovat je 450,- Kč. Každý zájemce si může zadat libovolný počet stran.

Doklad o zaplacení na účet Cocker Clubu CZ zasílejte spolu s podklady pro prezentaci. Při platbě zadávejte variabilní symbol "4".

Případné dotazy zodpoví jednatelka klubu Zdeňka Škarková, tel. 606 706 823.

Pravidla pro zadávání inzerce