Podmínky pro přidělení titulu

Při získání ocenění 3x CAC na výstavách pořádaných Cocker Clubem CZ ve 2 výstavních sezonách, může zažádat majitel psa na připraveném formuláři (ke stažení na webu) o přidělení titulu Klubový šampion, který zašle na uvedenou adresu. Po dohodě s KCHLS lze použít 2x CAC Cocker Club Cz a 1x CAC z výstav pořádaných pod záštitou KCHLS, pro členy KCHLS obráceně 1 x CAC u Cocker Clubu Cz a 2x u KCHLS. Tento titul neopravňuje k účasti ve třídě šampionů. Nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Oceněný jedinec obdrží diplom a pohár.