Podmínky pro přidělení titulu

Při získání ocenění 3x CAC na výstavách pořádaných Cocker Clubem CZ ve 2 výstavních sezonách, může zažádat majitel psa na připraveném formuláři (ke stažení na webu) o přidělení titulu Klubový šampion, který zašle na uvedenou adresu. Tento titul neopravňuje k účasti ve třídě šampionů. Nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Oceněný jedinec obdrží diplom a pohár.